Windmolen De Hoop

Windmolen De Hoop

Omschrijving

Windmolen De Hoop, gelegen aan de Zandstraat in Elen, werd gebouwd in 1870. De windmolen deed voornamelijk dienst als graanmolen, maar ook als woonruimte voor de molenaarsfamilie, als paardenstal en als opslagruimte voor graan en meel. Gedurende meer dan negentig jaar voorzag hij het dorp Elen van meel en bloem. Zoals bij de meeste water- en windmolens woog echter vanaf de jaren vijftig de concurrentie met de grote elektrische maalderijen zeer zwaar. De wieken en de molenstenen vielen definitief stil in 1968. Vanaf dan begon de langzame aftakeling, maar de hoop op herstel leefde weer op toen de molen werd beschermd als monument in 1978. Helaas ging het verval verder. Dirk Peusens slaagde erin de molen aan te kopen in 2001 en hij gaf de molen in erfpacht aan v.z.w. Windmolen De Hoop. Deze vereniging zorgde voor een grondige restauratie, waardoor de molen in 2010 weer opengesteld kon worden voor het publiek. Sindsdien werd er ook een vakantiewoning in ondergebracht, die blijvend onderhoud van de molen op een duurzame manier veiligstelt. Zo is er na jaren dan toch weer nieuwe hoop voor molen De Hoop!

Adres

location: 
Zandstraat 18
3650 Elen
Belgium

Telefoon

Telephone: 
0497 82 40 48

Email

E-mail: 
dirk@dehoop.be

Web

www.dehoop.be