Wedstrijdreglement Knooppunterbox Fietsen langs het water in Vlaanderen

Wedstrijdreglement Knooppunterbox Fietsen langs het water in Vlaanderen

 

1. Concept van de wedstrijd Knooppunter
De wedstrijd wordt georganiseerd door Uitgeverij Lannoo/Knooppunter. Deelnemers kunnen de wedstrijdvraag beantwoorden door een inschatting te maken van het aantal unieke deelnemers dat zal deelnemen aan de wedstrijd tem 30/04/19. De wedstrijd is van toepassing op de site van Knooppunter tem 30/04/19. De eerste drie deelnemers die het juiste aantal deelnemers het dichtst benaderen winnen de Knooppunter Cafébox twv 34,99 euro.

 

2 . Looptijd en timing wedstrijd
De wedstrijd loopt van 01/04/19 tot en met 30/04/19, 23.59u en de winnaars worden op vrijdag 03/05/19 geselecteerd. De winnaars worden door Lannoo op de hoogte gebracht. De wedstrijd staat open voor alle personen met uitzondering van werknemers van Uitgeverij Lannoo (zij kunnen wel deelnemen maar niet winnen). Deelnemen kan enkel tussen bovenstaande tijdstippen. U mag 1 keer deelnemen aan de wedstrijd. Bij meerdere deelnames wordt enkel rekening gehouden met de eerste inzending. Laattijdige deelnames worden niet ontvankelijk verklaard en komen bijgevolg niet in aanmerking voor de toekenning van de prijs. De winnaars worden verwittigd via e-mail. Hun namen kunnen nadien ook op onze blog-, Twitter- en Facebookpagina worden vermeld.

 

3. Prijzen
Eerste drie prijzen : De Knooppunterbox Fietsen langs het water in Vlaanderen twv 34,99 euro

 

4. Deelname aan de wedstrijd
Deelnemen aan de wedstrijd kan door het invullen van uw gegevens (Naam, voornaam, e-mailadres, geslacht en geboortedatum) en het beantwoorden van onze wedstrijd- en schiftingsvraag. Indien bovenstaande gegevens niet correct of onvolledig zijn ingevuld komt u niet in aanmerking voor onze prijzen. De prijzen worden uitgereikt aan de deelnemers die het antwoord op de schiftingsvraag het dichtst benaderen.

Deelname aan deze wedstrijd houdt de onvoorwaardelijke aanvaarding van dit reglement in. Alle situaties die niet uitdrukkelijk door dit reglement zijn voorzien, worden op soevereine wijze beslecht door de organisatoren.
Uitgeverij Lannoo behoudt zich het recht voor de wedstrijd of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, in te korten of in te trekken indien de omstandigheden dit vereisen. De organisatoren kunnen daarvoor niet aansprakelijk gesteld worden. Druk-, spel-, zet- of andere fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor welke verplichting dan ook.

 

5. Uitloten van de winnaars
De winnaars worden op 03/05/19 geselecteerd. De winnaars worden persoonlijk verwittigd via Uitgeverij Lannoo. De winnaars hebben t.e.m. 17/05/19 de tijd (na de persoonlijke verwittiging via mail) om te reageren. Indien Uitgeverij Lannoo geen reactie ontvangt na die dag wordt een nieuwe winnaar geselecteerd en maakt de eerste winnaar geen aanspraak meer op zijn/haar prijs.
Laattijdige deelnames worden niet ontvankelijk verklaard en komen bijgevolg niet in aanmerking voor de toekenning van de prijs. Er wordt geen correspondentie gevoerd over het juiste antwoord op de schifitingsvraag.
 

6. Toekenning van de prijzen
Uitgeverij Lannoo kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor het eventuele in gebreke blijven van de partner m.b.t. de overhandiging van de prijs of m.b.t. defecten en tekortkomingen aan de prijs. Uitgeverij Lannoo is niet verplicht, indien de leverancier in gebreke blijft de prijs te overhandigen of een andere prijs te verstrekken.

 

7. Privacy
De gegevens die u in het wedstrijdformulier invult worden veilig opgeslagen in onze database. Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld en worden nooit aan derden verstrekt of verkocht.
Toegang tot uw gegevens hebben uitsluitend de door Uitgeverij Lannoo aangewezen personen m.b.t. het selecteren van de winnaar. Enkel in geval van een opt-in voor de nieuwsbrief van Uitgeverij Lannoo zijn wij gerechtigd persoonlijke gegevens die vrijwillig door bezoekers zijn verstrekt op te slaan of te verwerken. Deze informatie kan worden gebruikt om met de bezoeker in contact te treden.

 

Tielt, 28 maart 2019