Wedstrijdreglement Knooppunter Zomerwedstrijd

Wedstrijdreglement Knooppunter Zomerwedstrijd

1. Concept van de wedstrijd Knooppunter
De wedstrijd wordt georganiseerd door Uitgeverij Lannoo/Knooppunter. Deelnemers kunnen een inschatting maken van het aantal unieke deelnemers dat zal deelnemen aan de wedstrijd tem 31/08/17. De deelnemer die als eerste het juiste aantal deelnemers het dichtst benadert, wint een cadeaubon voor één gratis overnachting in hotel Eurotel, inclusief ontbijt in een comfort kamer voor twee personen inclusief fietskaart, gratis wifi, afgesloten fietsenstalling, gebruik binnenzwembad en fitnessruimte, inclusief toeristenbelasting, inclusief parking. De deelnemer die als tweede het juiste aantal deelnemers het dichtst benadert, wint een cadeaubon voor één gratis overnachting in M Hotel, inclusief ontbijt in een comfort kamer voor twee personen inclusief fietskaart, gratis wifi, afgesloten fietsenstalling, gebruik binnenzwembad en fitnessruimte, inclusief toeristenbelasting, inclusief parking.

 

2 . Looptijd en timing wedstrijd
De wedstrijd loopt van 1 juni 2017 tot en met 31 augustus 2017, 23.59u en de winnaars worden op 1 augustus 2017 geselecteerd. De winnaars worden door Lannoo op de hoogte gebracht. De wedstrijd staat open voor alle personen met uitzondering van werknemers van Uitgeverij Lannoo (zij kunnen wel deelnemen maar niet winnen). Deelnemen kan enkel tussen bovenstaande tijdstippen. U mag 1 keer deelnemen aan de wedstrijd. Bij meerdere deelnames wordt enkel rekening gehouden met de eerste inzending. Laattijdige deelnames worden niet ontvankelijk verklaard en komen bijgevolg niet in aanmerking voor de toekenning van de prijs. De winnaars worden verwittigd via e-mail. Hun namen kunnen nadien ook op onze blog-, Twitter- en Facebookpagina worden vermeld.

 

3. Prijzen
Eerste prijs : een cadeaubon voor één gratis overnachting in hotel Eurotel, inclusief ontbijt in een comfort kamer voor twee personen inclusief fietskaart, gratis wifi, afgesloten fietsenstalling, gebruik binnenzwembad en fitnessruimte, inclusief toeristenbelasting, inclusief parking.
Tweede prijs : een cadeaubon voor één gratis overnachting in M Hotel, inclusief ontbijt in een comfort kamer voor twee personen inclusief fietskaart, gratis wifi, afgesloten fietsenstalling, gebruik binnenzwembad en fitnessruimte, inclusief toeristenbelasting, inclusief parking.
De toegekende prijzen zijn niet omzetbaar in geld of in andere goederen of diensten. Eveneens is het niet toegestaan om de prijs door te verkopen. Per prijs is er één persoon die de prijs kan winnen gedurende de looptijd van de wedstrijd.

 

4. Deelname aan de wedstrijd
Deelnemen aan de wedstrijd kan door het invullen van uw gegevens (Naam, voornaam, e-mailadres, geslacht en geboortedatum) en het beantwoorden van onze wedstrijd- en schiftingsvraag. Indien bovenstaande gegevens niet correct of onvolledig zijn ingevuld komt u niet in aanmerking voor onze prijzen. De prijzen worden uitgereikt aan de deelnemers die het antwoord op de schiftingsvraag het dichtst benaderen. Deelname aan deze wedstrijd houdt de onvoorwaardelijke aanvaarding van dit reglement in. Alle situaties die niet uitdrukkelijk door dit reglement zijn voorzien, worden op soevereine wijze beslecht door de organisatoren. Uitgeverij Lannoo behoudt zich het recht voor de wedstrijd of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, in te korten of in te trekken indien de omstandigheden dit vereisen. De organisatoren kunnen daarvoor niet aansprakelijk gesteld worden. Druk-, spel-, zet- of andere fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor welke verplichting dan ook.

 

5. Uitloten van de winnaars
De winnaars worden op 01/09/17 geselecteerd. De winnaars worden persoonlijk verwittigd via Uitgeverij Lannoo. De winnaar heeft t.e.m. 05/09/2017  de tijd (na de persoonlijke verwittiging via mail) om te reageren. Indien Uitgeverij Lannoo geen reactie ontvangt na die dag wordt een nieuwe winnaar geselecteerd en maakt de eerste winnaar geen aanspraak meer op zijn/haar prijs. Laattijdige deelnames worden niet ontvankelijk verklaard en komen bijgevolg niet in aanmerking voor de toekenning van de prijs. Er wordt geen correspondentie gevoerd over het juiste antwoord op de schifitingsvraag.

6. Toekenning van de prijzen
Uitgeverij Lannoo kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor het eventuele in gebreke blijven van de partner m.b.t. de overhandiging van de prijs of m.b.t. defecten en tekortkomingen aan de prijs. Uitgeverij Lannoo is niet verplicht, indien de leverancier in gebreke blijft de prijs te overhandigen of een andere prijs te verstrekken.

7. Privacy
De gegevens die u in het wedstrijdformulier invult worden veilig opgeslagen in onze database. Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld en worden nooit aan derden verstrekt of verkocht.
Toegang tot uw gegevens hebben uitsluitend de door Uitgeverij Lannoo aangewezen personen m.b.t. het selecteren van de winnaar. Enkel in geval van een opt-in voor de nieuwsbrief van Uitgeverij Lannoo zijn wij gerechtigd persoonlijke gegevens die vrijwillig door bezoekers zijn verstrekt op te slaan of te verwerken. Deze informatie kan worden gebruikt om met de bezoeker in contact te treden.

 

Tielt, 1 juni 2017