Wedstrijdreglement Knooppunter Velofollies 2018

Wedstrijdreglement Knooppunter Velofollies 2018

 

1. Concept van de wedstrijd Knooppunter

De wedstrijd wordt georganiseerd door Uitgeverij Lannoo/Knooppunter. Deelnemers kunnen de wedstrijdvraag beantwoorden en een inschatting maken van het aantal unieke deelnemers dat zal deelnemen aan de wedstrijd t.e.m. 15/02/18. De wedstrijd is van toepassing op de fietsbeurs Velofollies en op de site van Knooppunter t.e.m. 15/02/18.

De deelnemer die als eerste het juiste aantal deelnemers het dichtst benadert, wint een etentje in het Bierkasteel t.w.v. 100 euro.

De 9 deelnemers die als tweede t.e.m. tiende het juiste aantal deelnemers het dichtst benadert winnen een rondleiding voor twee personen in de brouwerij van Kasteelbier, Ingelmunstersestraat 46, 8870 Emelgem (Izegem)

 

2 . Looptijd en timing wedstrijd

De wedstrijd loopt van 10 januari 2018 tot en met 15 februari 2018, 23.59u en de winnaars worden op 19 februari 2018 geselecteerd. De winnaars worden door Lannoo op de hoogte gebracht.

De wedstrijd staat open voor alle personen met uitzondering van werknemers van Uitgeverij Lannoo (zij kunnen wel deelnemen maar niet winnen). Deelnemen kan enkel tussen bovenstaande tijdstippen. U mag 1 keer deelnemen aan de wedstrijd. Bij meerdere deelnames wordt enkel rekening gehouden met de eerste inzending. Laattijdige deelnames worden niet ontvankelijk verklaard en komen bijgevolg niet in aanmerking voor de toekenning van de prijs. De winnaars worden verwittigd via e-mail. Hun namen kunnen nadien ook op onze blog-, Twitter- en Facebookpagina worden vermeld.

 

3. Prijzen

Eerste prijs: een etentje in het Bierkasteel t.w.v. 100 euro.
Tweede tot en met tiende prijs: een begeleid brouwerijbezoek voor twee personen bij Kasteelbier, Ingelmunstersestraat 46, 8870 Emelgem (Izegem)

De prijzen worden door Lannoo en Bierkasteel naar de winnaars opgestuurd.

De toegekende prijzen zijn niet omzetbaar in geld of in andere goederen of diensten. Eveneens is het niet toegestaan om de prijs door te verkopen. Per prijs is er één persoon die de prijs kan winnen gedurende de looptijd van de wedstrijd.

 

4. Deelname aan de wedstrijd

Deelnemen aan de wedstrijd kan door het invullen van uw gegevens (Naam, voornaam, e-mailadres, geslacht, e-mailadres en geboortedatum) en het beantwoorden van onze wedstrijd- en schiftingsvraag. Indien bovenstaande gegevens niet correct of onvolledig zijn ingevuld komt u niet in aanmerking voor onze prijzen. De prijzen worden uitgereikt aan de deelnemers die het antwoord op de schiftingsvraag het dichtst benaderen.

Deelname aan deze wedstrijd houdt de onvoorwaardelijke aanvaarding van dit reglement in. Alle situaties die niet uitdrukkelijk door dit reglement zijn voorzien, worden op soevereine wijze beslecht door de organisatoren.
Uitgeverij Lannoo behoudt zich het recht voor de wedstrijd of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, in te korten of in te trekken indien de omstandigheden dit vereisen. De organisatoren kunnen daarvoor niet aansprakelijk gesteld worden. Druk-, spel-, zet- of andere fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor welke verplichting dan ook.

 

5. Uitloten van de winnaars

De winnaars worden op 19/02/18 geselecteerd. De winnaars worden persoonlijk verwittigd via Uitgeverij Lannoo. De winnaars hebben t.e.m. 23/02/2018 de tijd (na de persoonlijke verwittiging via mail) om te reageren. Indien Uitgeverij Lannoo geen reactie ontvangt na die dag wordt een nieuwe winnaar geselecteerd en maakt de eerste winnaar geen aanspraak meer op zijn/haar prijs.
Laattijdige deelnames worden niet ontvankelijk verklaard en komen bijgevolg niet in aanmerking voor de toekenning van de prijs. Er wordt geen correspondentie gevoerd over het juiste antwoord op de schifitingsvraag.

 

6. Toekenning van de prijzen

Uitgeverij Lannoo kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor het eventuele in gebreke blijven van de partner m.b.t. de overhandiging van de prijs of m.b.t. defecten en tekortkomingen aan de prijs. Uitgeverij Lannoo is niet verplicht, indien de leverancier in gebreke blijft de prijs te overhandigen of een andere prijs te verstrekken.

 

7. Privacy

De gegevens die u in het wedstrijdformulier invult worden veilig opgeslagen in onze database. Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld en worden nooit aan derden verstrekt of verkocht.
Toegang tot uw gegevens hebben uitsluitend de door Uitgeverij Lannoo aangewezen personen m.b.t. het selecteren van de winnaar. Enkel in geval van een opt-in voor de nieuwsbrief van Uitgeverij Lannoo of Bierkasteel zijn wij gerechtigd persoonlijke gegevens die vrijwillig door bezoekers zijn verstrekt op te slaan of te verwerken. Deze informatie kan worden gebruikt om met de bezoeker in contact te treden. Indien u akkoord gaat met de opt-in voor Bierkasteel, dan worden uw gegevens aan hen bezorgd en kan Bierkasteel u via e-mail benaderen.

 

 

Tielt, 4 januari 2018