Wedstrijdreglement Knooppunter Dorpenbox

Wedstrijdreglement Knooppunter Dorpenbox

 

 

1. Concept van de wedstrijd
De wedstrijd wordt georganiseerd door Uitgeverij Lannoo/Knooppunter. Deelnemers kunnen de wedstrijdvraag beantwoorden door een inschatting te maken van het aantal unieke deelnemers dat zal deelnemen aan de wedstrijd t.e.m. 30/06/19. De wedstrijd is van toepassing op de site van Knooppunter t.e.m. 30/06/19. De eerste drie deelnemers die het juiste aantal deelnemers het dichtst benaderen winnen de Knooppunter Dorpenbox t.w.v. 34,99 euro. Wedstrijdvraag: Hoeveel unieke deelnames zullen we in totaal ontvangen voor deze wedstrijd die loopt van 1 juni 2019 tot en met 30 juni 2019, 23u59?

 

2 . Looptijd en timing wedstrijd
De wedstrijd loopt van 01/06/19 tot en met 30/06/19, 23.59u en de winnaars worden op donderdag 04/07/19 geselecteerd. De winnaars worden door Lannoo op de hoogte gebracht. De wedstrijd staat open voor alle personen met uitzondering van werknemers van Uitgeverij Lannoo (zij kunnen wel deelnemen maar niet winnen). Deelnemen kan enkel tussen bovenstaande tijdstippen. Je mag 1 keer deelnemen aan de wedstrijd. Bij meerdere deelnames wordt enkel rekening gehouden met de eerste inzending. Laattijdige deelnames worden niet ontvankelijk verklaard en komen bijgevolg niet in aanmerking voor de toekenning van de prijs. De winnaars worden verwittigd via e-mail. Hun namen kunnen nadien ook op onze blog-, Twitter- en Facebookpagina worden vermeld.

 

3. Prijzen
Eerste drie prijzen: De Knooppunter Dorpenbox t.w.v. 34,99 euro
De toegekende prijzen zijn niet omzetbaar in geld of in andere goederen of diensten. Eveneens is het niet toegestaan om de prijs door te verkopen.

 

4. Deelname aan de wedstrijd
Deelnemen aan de wedstrijd kan door het invullen van jouw gegevens (Naam, voornaam, e-mailadres, geslacht en geboortedatum) en het beantwoorden van onze wedstrijdvraag. Indien bovenstaande gegevens niet correct of onvolledig zijn ingevuld komt je niet in aanmerking voor onze prijzen. De prijzen worden uitgereikt aan de 3 deelnemers die het antwoord op de wedstrijdvraag als eerste het dichtst benaderen.

Deelname aan deze wedstrijd houdt de onvoorwaardelijke aanvaarding van dit reglement in. Alle situaties die niet uitdrukkelijk door dit reglement zijn voorzien, worden op soevereine wijze beslecht door de organisatoren.
Uitgeverij Lannoo behoudt zich het recht om de wedstrijd of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, in te korten of in te trekken indien de omstandigheden dit vereisen. De organisatoren kunnen daarvoor niet aansprakelijk gesteld worden. Druk-, spel-, zet- of andere fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor welke verplichting dan ook.

 

5. Bepalen van de winnaars
De winnaars worden op 04/07/19 geselecteerd. De winnaars worden persoonlijk verwittigd via Uitgeverij Lannoo. De winnaars hebben t.e.m. 15/07/19 de tijd (na de persoonlijke verwittiging via mail) om te reageren. Indien Uitgeverij Lannoo geen reactie ontvangt na die dag wordt een nieuwe winnaar geselecteerd en maakt de eerste winnaar geen aanspraak meer op zijn/haar prijs.
Laattijdige deelnames worden niet ontvankelijk verklaard en komen bijgevolg niet in aanmerking voor de toekenning van de prijs. Er wordt geen correspondentie gevoerd over het juiste antwoord op de schifitingsvraag.

 

6. Toekenning van de prijzen
Uitgeverij Lannoo kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor het eventuele in gebreke blijven van de partner m.b.t. de overhandiging van de prijs of m.b.t. defecten en tekortkomingen aan de prijs. Uitgeverij Lannoo is niet verplicht, indien de leverancier in gebreke blijft de prijs te overhandigen of een andere prijs te verstrekken.

 

7. Privacy
De gegevens die je in het wedstrijdformulier invult worden veilig opgeslagen in onze database. Jouw gegevens worden vertrouwelijk behandeld en worden nooit aan derden verstrekt of verkocht.
Toegang tot jouw gegevens hebben uitsluitend de door Uitgeverij Lannoo aangewezen personen m.b.t. het selecteren van de winnaar. Enkel in geval van een opt-in voor de nieuwsbrief van Knooppunter zijn wij gerechtigd persoonlijke gegevens die vrijwillig door bezoekers zijn verstrekt op te slaan of te verwerken. Deze informatie kan worden gebruikt om met de bezoeker in contact te treden. Je kan onze privacy policy nalezen via www.knooppunter.com/privacy-cookies.

 

 

Tielt, 27 mei 2019