Stadhuis Dendermonde

Stadhuis Dendermonde

Omschrijving

Het stadhuis van Dendermonde heeft in de loop der eeuwen heel wat verbouwingen ondergaan, maar werd in 1914 volledig verwoest door een Duits bombardement. Alleen de buitenmuren bleven gespaard. De spits van het belfort en de veertig klokken van de beiaard ploften neer op de markt. Ook het stadsarchief ging in de vlammen op. In de jaren twintig van de vorige eeuw kreeg het nieuwe stadhuis zijn vorm in neogotische stijl. In de zomer is de voorgevel versierd met elf heraldische vlaggen. Het belfort is in 1999 door Unesco erkend als werelderfgoed. De huidige beiaard kreeg een grondige restauratie in 2005 en telt 49 klokken met een totaal gewicht van 6.800 kg. Daarmee bezit Dendermonde een zogenaamde volledige beiaard naar de Mechelse standaard. In het stadhuis hangt een collectie schilderijen die hoofdzakelijk tot de Dendermondse schildersschool behoren.

Adres

location: 
Grote Markt z/n
9200 Dendermonde
België

Telefoon

Telephone: 
052 21 39 56

E-mail

E-mail: 
toerisme@dendermonde.be

Web

www.dendermonde.be