Sint-Salvatorkerk

Sint-Salvatorkerk

Omschrijving

De Sint-Salvatorkerk van Wieze dateert uit de 14de-15de eeuw. In 1623 werden het koor en het schip volledig verbouwd. De kerk onderging restauraties in de late 19de eeuw en in 1969. De communiebank en de preekstoel zijn 18de-eeuws, het koorgestoelte 19de-eeuws. Het orgel, met neogotisch buffet, dateert van 1859 en werd gebouwd door Merklin-Schutze. In een zijkapel bevindt zich het marmeren praalgraf van de burggraven de Clercque Wissocq de Sousberghe.

Adres

location: 
Wieze-plaats z/n
9280 Wieze
België

Telefoon

Telephone: 

E-mail

E-mail: 

Web