Sint-Pieters-en-Paulusabdij

Sint-Pieters-en-Paulusabdij

Omschrijving

Aan de Vlasmarkt in Dendermonde tref je de kerk en het klooster van de Sint-Pieters-en-Paulusabdij, een benedictijnerklooster. De kerk werd in 1900 afgebroken en vervangen door de huidige kerk. Het klooster werd in 1886 verbouwd en in 1914 door het oorlogsgeweld verwoest. Het huidige klooster dateert van 1920-1924 en van 1945-1948. De nieuwe gebouwen werden gebouwd volgens het traditionele plan van benedictijnerabdijen: vier grote vleugels met de kloosterpand en de bibliotheek, refter, recreatiezaal enzovoort rond een binnenhof. In 1939 werd de abdijkerk tot basiliek verheven. In 2003 werd de abdij beschermd als monument. Eenmaal per jaar, op pinkstermaandag, zet de abdij haar deuren open voor het grote publiek.

Adres

location: 
Vlasmarkt 23
9200 Dendermonde
België

Telefoon

Telephone: 
052 33 87 80

E-mail

E-mail: 
abdij@abdijdendermonde.be

Web

www.abdijdendermonde.be