Rustige routes om je voor te bereiden

3 mrt 2021

Deze fietsroutes liggen verspreid over heel Vlaanderen en zijn ideaal voor je voorbereiding op het nieuwe fietsseizoen. De tochtjes zijn maximaal 25km lang, maar laten je toch genieten van de ontwakenende Vlaamse natuur. Een extra portie vitamine D krijg je er alvast gratis bij!

 

Fietsen door het mooiste landschap ter wereld

Begin oktober 1134 schuurde een stormvloed een bestaande schorrengeul uit tot het Zwin of de Honte. Die natuurramp bleek al snel een zegen te zijn. Dwars op die jonge Zwingeul wierpen de Bruggelingen een dam op. Rond die dam op de Honte ontstond Hontsdamme, later kortweg Damme genoemd. Vandaar de hond in het wapen van Damme. De Bruggelingen kanaliseerden de Brugse Reie en koppelden die via een sas aan de Damse binnenhaven. Damme werd de bloeiende voorhaven van Brugge. Dan verzandde het Zwin en raakten de schepen achtereenvolgens maar tot Monnikerede, Hoeke, Mude en Sluis. Tijdens de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648) kreeg Damme zijn Zevenster. Ook elders in de Zwinstreek, aan weerszijden van de kunstmatige grens tussen Staats en Paaps, werden bolwerken neergepoot. Veel later liet Napoleon, in de beddingen van de Reie en het Zwin, de Damse Vaart of het Napoleonkanaal graven. Nu is het in de streek rond Damme al pais en vree. Waar ooit schepen zeilden en kruitdampen walmden, daar wordt nu naar ganzen gekeken, getafeld, gewandeld en gefietst. Mooi!

Ontdek hier de route van 20 km.

 

Prinsheerlijk fietsen

Het Belgische koningshuis wilde hier rond de vorige eeuwwisseling een jachtkasteel bouwen. De vijvers werden gegraven, maar het kasteel kwam er niet. Het volledige voormalige koninklijk domein is nu omgevormd tot een natuurdomein en een agrarisch gebied. De streekbewoners mogen zich zelfs hofleverancier noemen, want vroeger gebruikte het hof in Laken verse producten vanuit dit deel van de Kempen.

Ontdek hier de route van 19 km.

 

Pure verwondering in de Westhoek

De Westhoek, dat is pure verwondering. Het is een schaars bevolkte regio, maar elk dorpje heeft wel iets dat fascineert. Bovendien heb je er schitterende vergezichten, volkscafeetjes en relicten uit de Eerste Wereldoorlog ... Al fietsend ontdek je altijd weer een ander facet van deze streek, zeker als je de waterkant opzoekt. En dat doe je tijdens deze tocht vanuit het middeleeuwse stadje Lo zeer nadrukkelijk.

Ontdek hier de route van 21 km.