Ravels

Ravels

Omschrijving

Ravels is een groene, pure Kempengemeente, ten noorden van Turnhout. De gemeente aan het Kanaal Dessel-Schoten dringt Nederland binnen via de derde bult van de provincie Antwerpen. De drie Ravelse deelgemeenten zijn hoofdzakelijk landbouwdorpen. Er is wat industrie in de kanaalzone. Op toeristisch vlak is Ravels belangrijk door de uitgestrekte gewestbossen, met een afwisselende biotoop van heide, vennen, moerasgebied en loofbomen. In Ravels zijn ook enkele wandel- en fietsroutes uitgestippeld, waarvan sommige met aansluiting op het fietsknooppuntennetwerk van de Antwerpse Kempen. Zoals op andere plaatsen in de zandige Noorderkempen zijn er ook in Ravels prehistorische sporen aangetroffen van menselijke aanwezigheid. Bij opgravingen in Weelde en Ravels kwamen resten van grafheuvels en urnenvelden aan het licht. Er is sprake van een kleine landbouwnederzetting in de vroege 9de eeuw. In de middeleeuwen viel Ravels, samen met Poppel, onder het kerkelijke gezag van het Sint-Servaaskapittel in Maastricht. In de 13de eeuw ging het patronaat over het dorp naar de abdij van Tongerlo. De dorpskerken van de deelgemeenten dateren alle van de 16de eeuw. Van de 19de eeuw dateren nog twee molens in Ravels en in Weelde.

Adres

location: 
Gemeentelaan 60
2381 Weelde
Belgiƫ

Telefoon

Telephone: 
014 65 67 04

E-mail

E-mail: 
info@ravels.be

Web

www.ravels.be