Leopoldkanaal / Schipdonkkanaal

Leopoldkanaal / Schipdonkkanaal

Omschrijving

Toen midden 19de eeuw het Leopoldkanaal en vervolgens parallel ook het Schipdonkkanaal werd gegraven, 'botsten' beide waterwegen op de in 1813 aangelegde Damse Vaart. Prompt bedachten ingenieurs een ingenieus systeem van doorsteken om het water van deze afvoerkanalen onder de vaart door te leiden. Tijdens WO II werden deze 'sifons' verwoest. Sindsdien hebben Leopold- en Schipdonkkanaal 'vrije doorgang' richting zee en is de Damse Vaart afgedamd. Alleen de naam van het bekende palingrestaurant in die buurt herinnert nog aan die sifons.

Het 55 km lange Schipdonkkanaal heet officieel het 'Afeidingskanaal van de Leie'. Het kwam er midden 19de eeuw, om het overtollige water van de Leie af te voeren en Gent te behoeden voor overstromingen. Het Leopoldkanaal (46 km) voert het water van het poldergebied rond Boekhoute en Watervliet af. De laatste 20 km lopen beide waterwegen evenwijdig, enkel gescheiden door een dijk. Omdat het polderwater relatief zuiver en het Leiewater destijds sterk vervuild was, sprak men in de volksmond al vlug over de 'Blinker' en de 'Stinker'.

Adres

location: 
8340 Damme
Belgium

Telefoon

Email

Web