Landcommanderij Alden Biesen

Landcommanderij Alden Biesen

Omschrijving

In 1220 schonken de graaf van Loon en de abdis van Munsterbilzen een bedevaartkapel met gronden aan de Duitse ridderorde, die het Alden Biesen noemde. De abdij groeide uit tot een rijke landcommanderij waaronder zo’n twaalf commanderijen ressorteerden. Van de oorspronkelijke gebouwen blijft evenwel niets over.
Het huidige waterkasteel met voorburcht dateert uit de 16de eeuw. Aan het eind van de 17de eeuw werd het kasteel ingericht als lustslot met geometrische tuinen, oranjerieën en dreven. Het Engelse landschapspark werd in 1785 aangelegd. Vandaag is Alden Biesen een cultureel en vormingscentrum van de Vlaamse Gemeenschap, die het aankocht in 1971. Je kunt vrij wandelen tussen het complex van schuren, stallen en koetshuizen.

Adres

location: 
Kasteelstraat 6
3740 Rijkhoven
België

Telefoon

Telephone: 
089 51 93 93

E-mail

E-mail: 
aldenbiesen@vlaanderen.be

Web

www.alden-biesen.be