Krinkeldijk

Krinkeldijk

Omschrijving

De Krinkeldijk is ongetwijfeld een van de mooiste polderwegen in deze regio. Het grillige, kronkelende tracé ligt iets hoger dan het omliggende polderland en maakt deel uit van een dijkengordel die in de 11de eeuw werd aangelegd om de achterliggende dorpjes te beschermen tegen overstromingen van het Zwin.

Adres

location: 
Krinkeldijk
8340 Oostkerke
Belgium

Telefoon

Email

Web