Kerk van de Goddelijke Zaligmaker

Kerk van de Goddelijke Zaligmaker

Omschrijving

Dit overwegend gotische gebouw kwam in zijn huidige vorm tijdens verschillende perioden (van de 13de tot de 16de eeuw) tot stand. De romaanse toren werd na een brand in 1860 van steunberen voorzien. Een van de kerkelijke kunstschatten is het gotische retabel uit het eerste kwart van de 15de eeuw en het beeld van de Goddelijke Zaligmaker (1330-1340) dat jaarlijks tijdens de internationale paardenprocessie op paasmaandag wordt meegedragen. Aan de stichting van deze kerk is een legende verbonden die aan de basis ligt van de paardenprocessie.

Adres

location: 
Processieweg
3300 Hakendover
Belgium

Telefoon

Telephone: 
016 78 83 27

Email

Web

www.pp-h.be