Kasteel 't Serclaes / de Biolley

Kasteel 't Serclaes / de Biolley

Omschrijving

De naam ’t Serclaes trad voor het eerst op de voorgrond met Everard ’t Serclaes, die in 1356 de stad Brussel heroverde op graaf Lodewijk van Male tijdens de Brabantse Successieoorlog. Wie wrijft over het beeld van Everard, vlak bij de Brusselse Grote Markt, zou een jaar geluk in de liefde kennen. Het kasteel werd gebouwd aan het einde van de 18de eeuw als buitenverblijf voor de Leuvense Sint-Geertrui-abdij. Het Lubbeekse kasteel met classicistische inslag kwam daarna in het bezit van de grafelijke familie ’t Serclaes de Wommersom. Nog later ging het over aan de burggrafelijke familie de Biolley. De privékapel in de zijvleugel werd in 1882 toegevoegd. De stallingen werden verbouwd tot koetshuis. Rond het kasteel ligt een bebost gebied van 20 ha met vijver.

Adres

location: 
Binkomstraat
3210 Lubbeek
België

Telefoon

E-mail

Web