Het Trammeke

Het Trammeke

Omschrijving

Het Trammeke is een mooi voorbeeld van de vindingrijkheid van de mens op het vlak van waterbeheersing. Deze mobiele dam uit de late 19de eeuw werd gebruikt om de landbouwers uit de omgeving in alle omstandigheden van voldoende water te voorzien. Ook de binnenscheepvaart op de Grote Nete kon met deze dam geregeld worden. Het sluis- of stuwsysteem is nog grotendeels intact. Het werd in 1999 geklasseerd als industrieel, archeologisch monument.

Adres

location: 
2260 Westerlo
Belgium

Telefoon

Telephone: 

Email

E-mail: 

Web