Skip to main content

Veel hooi op de fietsvork tussen Oudenburg, Gistel en het Vloethemveld

Afstand: 43 km
Startgemeente: Oudenburg
Parkeren: Oudenburg, kerk
Knooppunter
  ( 8 stemmen )

Omschrijving

Neem nooit te veel hooi op je vork. Een wijze raad die je voor een keer vrolijk in de polderwind slaat. Dit is een onvolledige opsomming van de hooiopper die op jouw fietsvork wacht: een stadje met een Romeins verleden, een kerkruïne die gelukkig bewaard bleef, een zandwinningsput die vogelreservaat werd, een oud bos waar munitie plaatsmaakte voor recreatie en natuur, groene kanaaloevers die je laten neerkijken op vogelrijk natland, een tot fietspad omgeturnde spoorwegzate die door heel wisselende landschappen snijdt en historische kreken in de achtertuin van het Oostendse stadscentrum. Afwisseling troef dus. Die onder andere haar oorsprong vindt in het reliëf en de bodem. Of van de vette klei in het lage polderland ten noorden van Gistel tot het schrale zand in en om het Zedelgemse Vloethemveld. Komt daarbij nog dat zowel in Gistel als in Oudenburg de hoogtelijnen een paar gekke bochten maken. In mensentaal gezegd: de twee stadskernen liggen op een iets hogere wig, die als een vinger boven hun lage en dus natte omgeving uitsteekt. De Romeinen merkten die verhevenheid op en kozen Oudenburg uit om er een castellum (legerkamp) te bouwen. Dat liet sporen na die tot op heden te bewonderen zijn.

Hoogteprofiel

Bezienswaardigheden & adresjes

 • Romeins Archeologisch Museum - RAM

  Dankzij vele jaren van opgravingen en archeologisch onderzoek bezit Oudenburg een unieke archeologische Romeinse verzameling. In het prachtig vernieuwde museum kun je aan de hand van foto's, reconstructies, maquettes, archeologische vondsten, tekeningen en computersimulaties de rijke Romeinse geschiedenis van de streek ontdekken. In het bezoekerscentrum komt de middeleeuwse geschiedenis van de Sint-Pietersabdij en de figuur van de H. Arnoldus aan bod en kun je ook ontdekken welke andere bezienswaardigheden de stad en haar deelgemeenten in petto hebben.
 • Dienst Toerisme

 • Oudenburg

  Oudenburg is een stadje in de West-Vlaamse polders, op een tiental kilometer ten oosten van Oostende, aan de A10 en de E40 en de kanalen Nieuwpoort-Plassendale en Brugge-Oostende. De voornaamste economische sector in de Oudenburgse deelgemeenten, Ettelgem, Roksem en Westkerke is de landbouw. Er is ook een beperkte industriële activiteit. Op toeristisch vlak bewaart Oudenburg uit haar verleden als lakenstad en zetel van de Sint-Pietersabdij nog enkele interessante gebouwen en een museum met een verzameling archeologische voorwerpen uit de Romeinse tijd. In de vierde eeuw lag Oudenburg aan de kust. Uit opgravingen is gebleken dat de Romeinen er vijf opeenvolgende versterkingen hebben gebouwd. Deze nederzetting werd in de 5de eeuw verlaten. In 1084 werd in Oudenburg een benedictijnerabdij gesticht. Die lag aan de basis van de verdere ontwikkeling van het stadje dat in de middeleeuwen uitgroeide tot een belangrijk textielcentrum. De stad kreeg een lakenhal, een belfort en een begijnhof. Tijdens de beeldenstorm in de 16de eeuw werd de abdij verwoest. Ze werd heropgebouwd, maar tijdens het Franse bewind definitief afgeschaft. De geschiedenis van Oudenburg wordt uiteengezet in het RAM.
 • De Bagge

 • Domein De Hoge Dijken

  Het domein De Hoge Dijken, in de volksmond ook wel Roksemput genoemd, is een 52 ha groot voormalig zandwinningsgebied. Het domein is vooral belangrijk wegens zijn grote vogelpopulatie. Jaarlijks overwinteren er duizenden eenden en ganzen. In het domein vind je vier vogelkijkhutten en een goed uitgebouwd bezoekerscentrum.
 • Domeinbos Vloethemveld

  Dit rustgevende domeinbos was oorspronkelijk een heide-en veengebied. In 1296 werd het geschonken aan het Brugse Sint-Janshospitaal met de bedoeling er vruchtbaar akkerland van te maken. Omstreeks 1550 werd aan de noordzijde van het gebied de 1600 m lange Vosseberm aangelegd, een dijk die het kwelwater vanaf het hoger gelegen land moest tegenhouden. Zo ontstond voor de dijk een moerassig, waterrijk gebied, dat later Vloethemvelt werd gedoopt. Tussen 1770 en 1882 werd het bebost en dempte men de vijvers. In 1980 kocht het Rijk de overblijvende bosgronden aan en die vormen nu het 113 ha grote domeinbos. Er groeit ongeveer evenveel naald- als loofhout. De dominante soorten zijn grove den, zomereik en beuk. Het bos staat bekend om zijn talrijke soorten paddenstoelen. Je zult er vooral stootvogels aantreffen, want buizerd, wespendief, sperwer, boom- en torenvalk en ransuil zijn er goed vertegenwoordigd. Een waar vogelparadijs, dus. Het bos is vrij toegankelijk op paden en dreven. De Vloethemveldzate is met zijn 5,5 km de kortste groene as van West-Vlaanderen. Deze oude militaire spoorweg verbindt de bosgebieden Vloethemveld en Merkemveld-Doeveren en vormt zo een prachtige route voor fietsers en wandelaars.
 • Zedelgem

  Zedelgem ligt in het groene, schilderachtige Brugse Ommeland, waar natuur en cultuur elkaar op een prachtige manier ontmoeten. Zedelgem biedt je een groene, landelijke omgeving die rijk bezaaid is met historische boerderijen en fraaie kasteelparken. Je mag hier beslist niet vertrekken zonder een bezoek aan het neogotische kasteel met park in de Zedelgemse deelgemeente Loppem. Een leuk weetje: na de Eerste Wereldoorlog werd in het kasteel van Loppem de vernederlandsing van het hoger onderwijs en het algemeen enkelvoudig stemrecht afgekondigd.
 • Dienst voor Toerisme

 • 't Routekotje

  Aangenaam rustpunt langs de Groene 62. Je kan hier terecht voor een drankje of een pannenkoek.
 • David Sport

 • Gistel

  Gistel ligt in de West-Vlaamse polders, op nauwelijks 10 km van Oostende. De stad staat bekend voor Sint-Godelieve, een middeleeuwse heilige die in de abdij Ten Putte vereerd wordt. Elk jaar wordt in Gistel op de eerste zondag na 5 juli de Godelieveprocessie gehouden. Het sfeervolle abdijcomplex en de andere Gistelse bezienswaardigheden maken van de stad een uitstekend vertrekpunt voor uitgebreide fiets- en wandeltochten. Je vindt er maar liefst twaalf bewegwijzerde fietsroutes waarbij je de prachtige polders doorfietst. Een aangenaam rustpunt is de Oostmolen. In het bezoekerscentrum kun je terecht voor meer informatie over de werking van deze staakmolen. In de herberg vlakbij kun je je dorst lessen.
 • Stadsbestuur

 • Abdijhoeve

  Deze prachtige, monumentale abdijhoeve ligt te midden van het Vlaamse polderlandschap. Van de voormalige Sint-Pietersabdij bleven uitsluitend de monumentale toegangspoort (1671), de middeleeuwse duiventoren, de abdijhoeve en de abtswoning (1756) bewaard. De boerderijgebouwen deden dienst als hotel, restaurant, café en vergader- of tentoonstellingsruimte maar staan sinds 2012 te koop.
 • Hertenfinesse

  Deze hertenboerderij bestaat sinds 2008. Hertenfinesse beschikt over een mooi aanbod hertenvlees eigen kweek, verkrijgbaar in de hoeveslagerij op het erf zelf. Wat dacht je van hertenvlees voor op de barbecue, hertenpaté, hertencarpaccio,…
 • Oostendse Kreken

  De volle schoonheid van onze Belgische kust heb je niet ontdekt zonder een bezoek aan de Oostendse Kreken! Ze zijn een restant van de doorbraak van de kustduinen ten tijde van het Beleg van Oostende. De belangrijkste gebieden zijn de Zoutekreek en de Sluiskreek; maar ook de Grote en Kleine Keignaert, het Keignaertreservaat en de Zwaanhoek maken deel uit van dit unieke landschap en zijn meer dan de moeite waard.
 • Dienst Sport en Cultuur

 • Oostmolen

  Op zoek naar een rustpunt op je fiets- of wandeltocht in het Brugse Ommeland? Dan is de Oostmolen in Gistel ideaal. Je kunt er een bezoek brengen aan de molen en het bezoekerscentrum. Daar verneem je meer over de geschiedenis en de werking van de graan- en oliemolen, en kun je een tentoonstelling bekijken over de Gistelse flandriens Sylveer Maes en Johan Museeuw. De molen is maalvaardig en kan van april tot eind oktober op zondagnamiddag bezocht worden (in de zomer- en paasvakantie alle dagen). De oorspronkelijke olieslag- en graanmolen werd in 1977 door brand verwoest. Eind jaren zeventig, begin jaren tachtig werd hij volledig heropgebouwd. Na een wiekbreuk in 1999 werden de molen en de molenboerderij in 2006-2007 gerestaureerd.
 • Maskobos

  Het Maskobos is 11 ha groot en eigendom van Natuurpunt. De boometage bestaat vooral uit zomereiken, berken en beuken. Waar de naam vandaan komt, is een raadsel. Wel is zeker dat het een uitloper is van het grote Vloethemveldgebied, dat zich zuidwaarts tot in Zedelgem uitstrekt.
 • Monument Romain Maes

  Tegenover café Les Tzars staat een monumentje ter ere van de plaatselijke wielerheld Romain Maes, die in 1935 de Ronde van Frankrijk won. Het kunstwerk symboliseert zijn doorzettingsvermogen en elegante rijstijl.
 • Sint-Eligiuskerk

  Het kleine Ettelgem telt warempel twee kerken: de 'nieuwe' (uit 1909) en de oude romaanse Sint-Eligiuskerk, deels een ruïne, die door de hoofdgemeente Oudenburg fraai gerestaureerd werd. De oorsprong van het kerkje zou teruggaan tot de vroege 11de eeuw. De contouren zijn nog duidelijk te herkennen. De toren dateert uit de 14de eeuw. En als laatste werd de sacristie in de 17de eeuw bijgebouwd. Doordat er in uiteenlopende perioden delen zijn bijgebouwd, merk je de verschillende invloeden en stijlen.
 • Bistro-eetcafé Louis Clesse

  Verpozen op een terrasje op het marktplein van Oudenburg? Het kan bijvoorbeeld bij het eetcafé waar ooit het atelier was van Louis Clesse (1889-1961), een bekende kunstschilder die de kust, het platteland, Brugge en de dorpjes in de regio op doek zette.
 • Onze-Lieve-Vrouwekerk

  Als een van de weinige kerken in Vlaanderen staat de beschermde Onze-Lieve-Vrouwekerk van Oudenburg naar het westen georiënteerd. Ze bevindt zich in het midden van het voormalige Romeinse castellum. Op het vroegere kerkhof werd in de jaren 1970 een park aangelegd. In de kerk bevindt zich een verzilverd schrijn met het gebeente van de Heilige Arnoldus.
 • Maquette Oudenburg

  In het park bij de kerk moet je beslist eens de bronzen maquette bekijken. Die toont namelijk hoe Oudenburg met zijn castella er bijna 2000 jaar geleden uitzag. De Romeinen hadden er vijf indrukwekkende legerkampen, verspreid over een oppervlakte van liefst 2,5 ha.

Reacties