Domeinbos Vloethemveld

Domeinbos Vloethemveld

Omschrijving

Dit rustgevende domeinbos was oorspronkelijk een heide-en veengebied. In 1296 werd het geschonken aan het Brugse Sint-Janshospitaal met de bedoeling er vruchtbaar akkerland van te maken. Omstreeks 1550 werd aan de noordzijde van het gebied de 1600 m lange Vosseberm aangelegd, een dijk die het kwelwater vanaf het hoger gelegen land moest tegenhouden. Zo ontstond voor de dijk een moerassig, waterrijk gebied, dat later Vloethemvelt werd gedoopt. Tussen 1770 en 1882 werd het bebost en dempte men de vijvers. In 1980 kocht het Rijk de overblijvende bosgronden aan en die vormen nu het 113 ha grote domeinbos. Er groeit ongeveer evenveel naald- als loofhout. De dominante soorten zijn grove den, zomereik en beuk. Het bos staat bekend om zijn talrijke soorten paddenstoelen. Je zult er vooral stootvogels aantreffen, want buizerd, wespendief, sperwer, boom- en torenvalk en ransuil zijn er goed vertegenwoordigd. Een waar vogelparadijs, dus. Het bos is vrij toegankelijk op paden en dreven. De Vloethemveldzate is met zijn 5,5 km de kortste groene as van West-Vlaanderen. Deze oude militaire spoorweg verbindt de bosgebieden Vloethemveld en Merkemveld-Doeveren en vormt zo een prachtige route voor fietsers en wandelaars.

Adres

location: 
8210 Zedelgem
Belgium

Telefoon

Telephone: 
050 28 86 05

Email

E-mail: 

Web

www.natuurenbos.be