De Kalkense Meersen

De Kalkense Meersen

Omschrijving

Dit rijke natuurgebied bestaat uit 845 ha aaneengesloten nat hooi- en grasland, doorsneden door een wirwar van grachten en sloten. De Kalkense Meersen is een van de uitgestrekte overblijfselen van de oorspronkelijke Scheldemarslanden. In tegenstelling tot wat de naam 'Kalkense meersen' suggereert, ligt slechts iets minder dan de helft ervan op Kalkens grondgebied. De rest hoort toe aan Wichelen, Uitbergen en Wetteren. De Meersen zijn een uitgelezen gebied voor rustige fietstochten en wandelingen. Er zijn drie provinciale wandel- en fietsroutes. Een aantal kleine wegen is onverhard en modderig en dus niet geschikt voor kinderwagens of rolstoelen. Het bewijs van de waarde van dit natuurgebied zijn de vele beschermende maatregelen. Zo worden de Kalkense Meersen beschermd door Vlaanderen als ven-gebied, als natuurreservaat, als prioritair gebied in de gewenste bos- en natuurlijke structuur, als stiltegebied, als Ankerplaats 40025 en als ecologisch impulsgebied plan Blauwborst. Europa erkent de Kalkense Meersen als habitatrichtlijngebied (deels), als vogelrichtlijngebied (deels) en als deel van het Natura 2000-netwerk.

Adres

location: 
Vaartplein
9270 Kalken
België

Telefoon

Telephone: 
09 367 62 91

E-mail

E-mail: 
groenelieve@telenet.be

Web